Olycksfallsförsäkring för besökare i gymmet

Innovate Sports Sweden AB (Innovate Crossfit) har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring som omfattar vuxna besökare i gymmet.
Försäkringsgivare är Trygg-Hansa.

Vad är en olycksfallsskada?
Ett olycksfall är en kroppsskada som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, ett utifrån och våld mot kroppen - olycksfallsskada. Ett olycksfall kan exempelvis också vara hälseneruptur och vridvåld mot knä.

Vad räknas inte som olycksfallsskada?
Skador som orsakats av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte, även om besvären infunnit sig under besöket.

Vad gör du om du råkar ut för en olycksfallsskada?
Börja med att höra av dig till ansvarig på Innovate Crossfit som måste bli informerad om att en skada har inträffat. Därefter kontaktas Trygg-Hansa på telefon 077-11 11 500. Behöver en skadeanmälan fyllas i så informerar de om detta under samtalet.
Avtalsnumret som avses är 53876 vilket är bra att ha tillhands vid samtliga kontakter med Trygg-Hansa.

Frågor rörande olycksfallsförsäkringen
Har du frågor rörande försäkringen vänligen kontakta Trygg Hansa.